Yeah1 bốc hơi gần 2300 tỷ vốn hóa sau 5 ngày bê bối, đàm phát bất thành có thể giảm lợi nhuận 83%.

13
2Kênh Yeah1 sở hữu lợi nhuận thấp hơn kênh của bên thứ ba

Trong các mảng kinh doanh của công ty quảng cáo đa kênh (Multi Chanel Network – MCN) đóng góp chính vào doanh thu của Yeah1 Network, chiếm 67% tổng doanh thu năm 2018. Cụ thể, năm 2018 doanh thu của Yeah1 Network đạt 19,28 triệu USD, tương đương 461,7 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2017, và lợi nhuận sau thuế đạt 3,94 triệu USD, tương đương 91,8 tỷ đồng, tăng 96%.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động MCN trên YouTube là 13,3 triệu USD, bao gồm 1,35 triệu USD doanh thu từ kênh của Yeah1 Group và 11,95 triệu USD từ quản lý kênh thứ ba; doanh thu cho thuê quảng cáo trực tiếp là 6,5 triệu USD.

Chiếm tới 67% tổng doanh thu của Yeah1 Network nhưng doanh thu từ quản lý kênh của bên thứ ba chỉ đem lại lợi nhuận sau thuế 1 triệu USD, tương đương 25,4% lợi nhuận sau thuế của Yeah1 Network và 13% lợi nhuận sau thuế của Yeah1 Group. Nguyên nhân do Yeah1 Group tính phí dịch vụ đối với người sở hữu kênh chỉ bằng 5-30% số tiền YouTube trả cho người sở hữu kênh.

Trong khi đó, các kênh do Yeah1 Group sở hữu đem lại 0,7 triệu USD lợi nhuận sau thuế, tương đương 17,7% lợi nhuận sau thuế của Yeah1 Network trong năm 2018.

Lợi nhuận sẽ mất 83% nếu không đàm phán được

Trong kịch bản xấu nhất là Yeah1 Group không đạt được một giải pháp nào với YouTube, nghiễm nhiên Yeah1 Network, ScaleLab và SpringMe sẽ không còn là các nhà mạng MCN của YouTube và sẽ không được tiếp tục quản lý kênh của bên thứ ba.

Điều này đồng nghĩa với việc không còn doanh thu từ quản lý kênh của bên thứ ba; không còn doanh thu từ ScaleLab do hầu hết doanh thu của ScaleLab đến từ quản lý kênh của bên thứ ba. Ngoài ra, Yeah1 Group sẽ phải trích lập và xóa hết khoản đầu tư vào ScaleLab, đồng thời hạch toán lỗ 12 triệu USD từ khoản đầu tư này. Số tiền này được Yeah1 thanh toán mua 100% cổ phần ScaleLab.

Với kịch bản này, HSC dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sẽ bị điều chỉnh giảm 83,8% từ dự báo trước đây là 256,7 tỷ đồng (tăng trưởng 64,8%) xuống còn 26 tỷ đồng.

Nguồn: Chứng Khoán HSC

Nguồn: https://partnersinsublime.com/

Xem thêm bài viết khác: https://partnersinsublime.com/chung-khoan/

13 COMMENTS

  1. Góp ý cá nhân: để tăng sự thu hút bạn nên nói tóm gọn vấn đề, phân tích sâu cái cần nói, ko nên nói lan man. Ví dụ: việc tham gia vào network có lợi ích gì, bạn nói tới 3 lần lặp đi lặp lại 1 nội dung, làm ng nghe cảm thấy dài dòng và nhàm chán… Chúc bạn có thêm nhiều view nếu khắc phục vấn đề này

  2. Những video của a thắng vẫn đúng trọng điểm và kịp thời vẫn là kim chỉ nan của a e nhỏ lẻ .

  3. Đã từng nghĩ sớm muộn gì thì Yeah1 cũng bị trừng phạt bởi Youtube vì vi phạm quy tắc quá lâu và quá nhiều. Đã có thời gian channel chuyên reup cũng được mời vào Yeah1. Thay thế Yeah1 sắp tới khả năng là Điền Quân Network, vì độ bá và định hướng phát triển của Điền Quân "có vẻ" phù hợp với chính sách Youtube. Đưa 1 net mới lên và sau đó vài tháng giết 1 net khác. Tính cả rồi :D.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here