Tái cấu trúc tài chính nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động

1
2☀ Cấu trúc tài chính được hiểu là sự kết hợp các nguồn vốn (chủ sở hữu, nợ ngắn và dài hạn) được sử dụng để tài trợ cho việc đầu tư tài sản của doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc tài chính (thay đổi tỷ lệ trong cấu trúc nguồn tài trợ) nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn từ đó nâng cao giá trị của doanh nghiệp.

☀ Clip được cắt ra từ khóa đào tạo “Giám Đốc Tài Chính” của Trung tâm Đào tạo Giám Đốc Tài Chính CLEVERCFO: – Các bạn có thể tham khảo chương trình và nhận tài liệu miễn phí.

☀ Diễn giả: Anh Trần Tuấn, MBA. TGĐ TTĐT Giám Đốc Tài Chính CleverCFO – Sáng lập viên Diễn đàn Dân Kế Toán. Cựu giám đốc tài chính tập đoàn British American Tobacco VN.

Nguồn: https://partnersinsublime.com/

Xem thêm bài viết khác: https://partnersinsublime.com/tai-chinh/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here