Home Chứng Khoán

Chứng Khoán

Quyết toán thuế TNCN Với Cá Nhân Có Thu Nhập Nhiều Nơi

Cá nhân có thu nhập nhiều nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Giả sử kỳ quyết toán năm 2017, ông...

Bài 34 Xác định mức lợi nhuận mong muốn

Subcribe: 5 Bí quyết đầu tư bất động sản: Content Marketing: Tài Chính-Kế Toán-Thuế khởi nghiệp: Xây dựng mô hình F&B thành công Tiếng Hoa...

TỰ HỌC KẾ TOÁN – LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối - TK 421 1. Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau...